Přebor škol v orientačním běhu
Krajské finále 2015/2016
Olomoucký kraj
18.5. 2016, Plumlov

Novinky


 • 19.5.2016
  Fotky ze závodu si můžete prohlédnout zde.
 • 19.5.2016
  A máme tu výsledky.
 • 17.5.2016
  Zveřejňujeme startovní listinu po kategoriích a po školách.
 • 10.5.2016
  Přečtěte si pokyny.
 • 13.4.2016
  Autobusové spoje z Prostějova, autobusového nádraží, do Plumlova (doba jízdy cca 20 minut):
  • 18.5.2016   8:20 11
  • 18.5.2016   9:00 10
  • 18.5.2016   9:35 10
  • 18.5.2016   10:00 10
  • 18.5.2016   10:45 12
  • 18.5.2016   11:00 10
  Autobusové spoje z Plumlova do Prostějova, autobusové nádraží:
  • 18.5.2016   11:49
  • 18.5.2016   13:10
  • 18.5.2016   13:13
  • 18.5.2016   13:14
  • 18.5.2016   13:58
  • 18.5.2016   14:13
  • 18.5.2016   14:33
  • 18.5.2016   14:36
  • 18.5.2016   15:13
 • 13.4.2016
  Vyznačení cesty od autobusové zastávky v Plumlově do centra závodu (730 m):
  .
 • 26.2.2016
  Je zveřejněn rozpis.

Rozpis


Datum:středa 18. 5. 2016
Zařazení:postupový závod do celostátního finále
Pořadatel:TJ Sokol Plumlov
Centrum:Camping Žralok Plumlov, GPS 49.4613389N, 17.0139858E
Účast:Jedná se o soutěž školních družstev.
V družstvu školy může startovat v každé kategorii libovolný počet závodníků. Do hodnocení škol však bude započítáno pouze 5 závodníků dané školy. Těchto 5 závodníků označte v soupisce.
Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zda-li se zúčastnila okresního kola.
Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18let pověřený ředitelstvím příslušné školy.
Kategorie:
DI (D3) – nejmladší děti (děvčata)1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007, 2006
jednoduchá trať po fáborcích
DII (D5) – starší děti (děvčata)4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004
DIII (D7) – mladší žactvo (děvčata)6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002
(prima, sekunda osmiletých gymnázií)
DIV (D9) – starší žactvo (děvčata)8. – 9. ročník, rok narození 2002, 2001, 2000, 1999
(tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií)
DV (DS) – studenti (děvčata)1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 (kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií)
HI (H3) – nejmladší děti (hoši)1. až 3. ročník ZŠ, rok narození 2009, 2008, 2007, 2006
jednoduchá trať po fáborcích
HII (H5) – mladší děti (hoši)4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2006, 2005, 2004
HIII (H7) – mladší žactvo (hoši)6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2004, 2003, 2002
(prima, sekunda osmiletých gymnázií)
HIV (H9) – starší žactvo (hoši)8. – 9. ročník, rok narození 2002, 2001,2000,1999
(tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií)
HV (HS) – studenti (hoši)1. – 4. ročník středních škol, rok narození 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 (kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií)
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození
přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!
Hodnocení:Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně.) Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!
Pravidla Přeboru škol najdete na stránce Komise rozvoje orientačního běhu.
Body do soutěže družstev se sčítají:
 • v kategorii DI, HI (D3, H3) – bez postupu do celorepublikového finále
 • v kategorii DII, HII (D5, H5) – bez postupu do celorepublikového finále
 • v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) – do celorepublikového finále postupují dvě školy s nejvyšším součtem bodů
 • v kategorii DV, HV (DS, HS) – do celorepublikového finále postupuje jedna škola s nejvyšším součtem bodů
Přihlášky:do 11. 5. 2016 e-mailem na adresu: johana.otrubova@email.cz
Přihláška e-mailem je platná až po obdržení potvrzující odpovědi.
U závodníků registrovaných v Českém svazu orientačních sportů uveďte číslo čipu Sportident.
Důrazně Vás žádáme o potvrzení přihlášky vedením školy a předložení při prezentaci. Děkujeme!
Informace:Johana Otrubová, 725305856
http://preborskol2016.obplu.cz
Komise rozvoje OB
Start:00: 11.00 hodin
Prezentace:18. 5. 2016 od 9.30 do 10.30
Mapa:Plumlovské hvozdy, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, duben 2016
Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén:Terén je středně kopcovitý, porostově velmi různorodý (jehličnatý, listnatý a smíšený) s velmi rozdílnou průběžností, oblast s množstvím jam, hustá síť komunikací.
Ražení:Elektronické, Sportident, čipy lze zapůjčit, požadavky uveďte v přihlášce, při ztrátě vypůjčeného čipu bude vybírán poplatek 600,- Kč
Vzdálenosti:centrum – start: do 1000 m
centrum – cíl: 0 m
Vyhlášení:Výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení závodu. Nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná družstva obdrží drobné ceny.
Předpis:Závodí se podle pravidel OB a pravidel Přeboru škol v OB.
Upozornění:Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající složka.
Provoz na místních komunikacích nebude v průběhu závodu omezován.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Funkcionáři:Ředitel závodu: Johana Otrubová
Hlavní rozhodčí: Karel Otruba
Stavitel tratí: Marek Otruba

Pokyny


Datum:středa 18. 5. 2016
Zařazení:postupový závod do celostátního finále
Pořadatel:TJ Sokol Plumlov
Centrum:Camping Žralok Plumlov, GPS 49.4613389N, 17.0139858E, k dispozici místnost na převlékání, WC
Parkování:na místní komunikaci u kempu, na hrázi rybníka
Prezentace:v centru 9:30 – 10:30 hod
Start:00 = 11:00
Startovní listina bude uveřejněna na webu http://preborskol2016.obplu.cz a vyvěšena v centru.
Startuje se přímo z areálu kempu
Cíl:v centru, mapy se po doběhu odevzdávají do připravených igelitek podle škol
Mapa:Plumlovské hvozdy 2016, 1 :7 500, ekvidistance 5m, vodovzdorně upravena
Popisy kontrol:formou piktogramů - vytištěny pouze na mapě
Tratě:kategorie DI, HI jsou fáborkované, ostatní pevné pořadí kontrol
Parametry tratí:
TraťDélkaPřevýšeníPočet kontrol
DI, HI1.4555
DII, HII1.9558
DIII2.2609
HIII2.56010
DIV3.38515
HIV3.613514
DV3.511015
HV4.916020
Ražení:systém SportIdent, SI čipy na startu nutno vynulovat a zkontrolovat; v cíli je nutné čip vyčíst a zapůjčený čip vrátit!
Občerstvení:v cíli šťáva, v občerstvení kempu k zakoupení – kuřecí řízek, chléb, okurka; párek v rohlíku; hranolky; hamburger s grilovaným masem; langoš; pití a jiné pochutiny
Výsledky:průběžně vyvěšovány v cíli, oficiální výsledky na webové stránce závodu
Vyhlášení výsledků:cca v 13:30 hod., vyhlášeni budou první tři závodníci v každé kategorii a nejlepší školy
Upozornění:závodníci startují na vlastní nebezpečí, za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající škola
Hlavní pořadatelé závodu:ředitel – Johana Otrubová, tel. 725305856
stavitel tratí – Marek Otruba
hlavní rozhodčí – Karel Otruba

Děkujeme pedagogům i žákům za účast a přejeme správný směr!

Výsledky


Výsledky podle kategorií.
Výsledky družstev kategorie DHII, kategorie DHIII+IV a kategorie DHV.